Học sinh cấp 3 lần đầu thử kéo tơ, nhuộm vải , làm giấy gió ...

Trải nghiệm kéo tơ, dệt lanh, nhuộm vải, làm giấy gió... tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

(Tổ Quốc) - Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của cộng đồng dân cư, học sinh trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong sản xuất, nghề truyền thống để phát triển bền vững, các em học sinh có cơ hội được trải nghiệm quy trình sản xuất của các ngành nghề truyền thống của Việt Nam như dệt vải lanh, nhuộm vải, thêu thùa, kéo tơ tằm cũng nhiều trò chơi dân gian thú vị khác

Việt Nam nơi tôi đến

Góc nhìn – Sự kiện

Ảnh sự kiện