• Triển lãm sách, báo về Chiến thắng 30/4
    Chiều 25/4, Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp Thư viện trung ương quân đội tổ chức triển lãm sách, báo với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 - 30 năm nhìn lại".