• Số hóa các di sản: Hướng đi mới trong công tác bảo tồn - Bài 2
  Số hóa các di sản: Hướng đi mới trong công tác bảo tồn - Bài 2
  (Cinet) - Làm thế nào để phổ biến, quảng bá được các di sản ấy ra thế giới và cả với người dân trong nước? Với sự phát triển của internet, điều đó đã trở thành một công việc hoàn toàn khả thi.
 • Số hóa các di sản: Hướng đi mới trong công tác bảo tồn - Bài 1
  Số hóa các di sản: Hướng đi mới trong công tác bảo tồn - Bài 1
  (Cinet) - Việc ứng dụng các lợi thế, độ tinh xảo của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ multimedia cho phép chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, trong đó có việc số hóa những công trình, tác phẩm văn hóa, kiến trúc.
 • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
  Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
  (Cinet)–Việc ra mắt và bàn giao công trình tham quan ảo Nhà hát Lớn Hà Nội hứa hẹn sẽ đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc là mục tiêu chiến lược
  Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc là mục tiêu chiến lược
  (Cinet)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trong đó việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản là một trong những mục tiêu chiến lược hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế: Chặng đường dài còn ở phía trước
  Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế: Chặng đường dài còn ở phía trước
  (Cinet) - Quần thể di tích Cố đô Huế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch miền Trung, cũng như cả nước. Nổi bật trong quần thể di tích này là hệ thống đền đài, lăng tẩm, miếu mạo… cùng những giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với lịch sử dân tộc.
 • Bảo tàng thông minh - Xu thế phát triển
  Bảo tàng thông minh - Xu thế phát triển
  (Cinet)- Xã hội phát triển sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng gia tăng của con người. Đối với việc tham quan, học tập và tìm hiểu nói riêng tại các bảo tàng cũng đang tiến tới hiện đại hóa hệ thống trưng bày, thuyết minh, giới thiệu để tạo tính tương tác cao, giúp người xem nắm bắt thông tin một cách trực tiếp trên hệ thống trình chiếu. Khái niệm và hệ thống bảo tàng thông minh hay bảo tàng tương tác thông minh cũng từ đó ra đời, đem đến ấn tượng mới trong việc thu hút công chúng.
 • Kỳ vọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An
  Kỳ vọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An
  (Cinet) - Dư luận kỳ vọng việc thông qua tuyên bố Hội An sẽ đảm bảo việc bảo tồn các đô thị lịch sử và di sản đô thị của Châu Á nói chung, Hội An nói riêng một cách có hiệu quả và công bằng.
 • Nâng cao hiệu quả cho công tác giáo dục di sản: Bài 3 - Nhìn từ hướng tiếp cận mới
  Nâng cao hiệu quả cho công tác giáo dục di sản: Bài 3 - Nhìn từ hướng tiếp cận mới
  (Cinet)- Trong buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Giáo dục di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, vấn đề giáo dục di sản lại một lần nữa được “hâm nóng” trở lại nhưng với phương thức hoàn toàn khác.