• Hội thảo dịch thuật và tái bản sách- nhiều vấn đề bức xúc.
    Do nội dung khá phức tạp, nên cuộc hội thảo về dịch thuật và tái bản sách ngày 24-2-2005 tại TP.HCM đã trở thành một cuộc trình bày, hỏi đáp.
  • Thực thi Công ước Berne: Các nhà sản xuất chưa vào cuộc
    Sau 5 tháng thực hiện Công ước Berne bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, lượng sách dịch đã giảm xuống tới gần 50%. Nhà xuất bản Kim Đồng trước đây, mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 100 đầu sách kiến thức (phần lớn là sách dịch), vậy mà giờ đây cũng tạm thời "án binh bất động".
  • Nhiều chuyển biến sau 3 tháng thực thi Công ước Berne
    Hơn 3 tháng sau ngày công ước chính thức có hiệu lực tại VN, dù rằng vẫn còn quá sớm để bình luận nhưng ít nhất Công ước Berne đã thổi nên một ngọn gió mới cho đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước.