• Phong trào “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh” ở Hà Giang
  Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Thi đua năm đô thị sạch” do Hiệp hội đô thị Việt Nam phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và sớm đạt được mục tiêu xây dựng TXHG trở thành đô thị loại III vào trước năm 2010, UBND thị xã phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”.
 • Phong trào “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh” ở Hà Giang
  Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Thi đua năm đô thị sạch” do Hiệp hội đô thị Việt Nam phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và sớm đạt được mục tiêu xây dựng TXHG trở thành đô thị loại III vào trước năm 2010, UBND thị xã phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”.
 • Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại Đồng Nai
  (Cinet) - 6 tháng đầu năm 2009, Sở VH,TT&DL Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần tại địa phương.
 • Khánh Hoà: Những kết quả đạt được trọng phong trào Xây dựng Làng văn hóa
  Khánh Hòa triển khai hưởng ứng phong trào Xây dựng Làng văn hóa từ tháng 12/1996 và cho đến nay, phong trào đã phát triển mạnh, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Khánh Hoà: Những kết quả đạt được trọng phong trào Xây dựng Làng văn hóa
  Khánh Hòa triển khai hưởng ứng phong trào Xây dựng Làng văn hóa từ tháng 12/1996 và cho đến nay, phong trào đã phát triển mạnh, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Bình Định với công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
  Bình Định với công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
  (Cinet) - Vừa qua, Sở VH,TT&DL Bình Định đã tổng kết hoạt động ngành 6 tháng đầu năm 2009 trình Bộ VH,TT&DL. Trong đó, công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đạt được những kết quả khả quan. Góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân trên địa bản tình
 • Thái Nguyên: Tổng kết phong trào xây dựng làng văn hóa Phú Lương
  Sáng 25/6, huyện Phú Lương đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng làng văn hóa và tuyên dương các làng văn hóa tiêu biểu năm 2009.
 • Ninh Bình: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa thôn
  Ninh Bình: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà văn hóa thôn
  (Cinet) - Vừa qua, tại xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình, Ban quản lý dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh bình đã phối hợp với UBND xã Gia Hòa tổ chức hội nghị sơ kết mô hình hoạt động nhà văn hóa thôn Trung Chính.