• Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Thành cổ Sigiriya của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Kinh đô cổ Polonnaruwa của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
  Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Um er-Rasas tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 2004.
 • Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
  Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Lâu đài Quseir Amra tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 1985.
 • Di sản văn hoá thế giới bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
  Di sản văn hoá thế giới bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
  Từ Tượng Nữ thần Tự do ở New York đến Tháp London hay nhà hát Opera ở Sydney- mực nước biển dâng cao không chỉ ảnh hưởng đến khu vực sinh sống của phần lớn dân số thế giới mà còn đe dọa nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận.