• Châu Á: Việt Nam - Khu đền tháp Mỹ Sơn (1999)
  Châu Á: Việt Nam - Khu đền tháp Mỹ Sơn (1999)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 04/12/1999, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã ra quyết định công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam - Đô thị cổ Hội An (1999)
  Châu Á: Việt Nam - Đô thị cổ Hội An (1999)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 04/12/1999, tại kỳ họp thứ 23 ở Marrakesh (Maroc), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hiệp quốc UNESCO đã ghi tên Hội An vào danh mục các Di sản Văn hoá Thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam - Vịnh Hạ Long (1994, 2000).
  Châu Á: Việt Nam - Vịnh Hạ Long (1994, 2000).
  (Cinet-DSTG) - Vịnh Hạ Long đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp Quốc UNESCO 2 lần công nhận là Di sản Thế giới (lần 1 vào ngày 17/12/1994; lần 2 vào ngày 02/12/2000).
 • Châu Á: Việt Nam - Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993).
  Châu Á: Việt Nam - Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993).
  (Cinet) – Ngày 11/12/1993, tại phiên họp lần thứ 17 của Uỷ ban Di sản thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã quyết định công nhận quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hoá của nhân loại.
 • Di sản thế giới
  Di sản thế giới
  (Cinet-DSTG)- Tính đến năm nay 2012, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc viết tắt là Unesco đã trao bằng công nhận cho tất cả 962 di sản đại diện cho 157 quốc gia trên thế giới
 • Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Thành cổ Sigiriya của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Kinh đô cổ Polonnaruwa của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.