• Lựa chọn mẫu biểu trưng APEC 2017
    Lựa chọn mẫu biểu trưng APEC 2017
    (Cinet)- Ban Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu biểu trưng APEC 2017 đã có thông báo về 03 mẫu được chọn để trình Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC 2017.
  • Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017
    Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017
    (Cinet)- Quyết định số 330/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017 và Thiết kế, làm pin cài áo APEC 2017.