• Thư viện và internet: Sự khác biệt và giao thoa
  Thư viện và internet: Sự khác biệt và giao thoa
  (Cinet)- Thư viện và internet - một truyền thống và một hiện đại dường như cùng song song tồn tại và không hề triệt tiêu lẫn nhau; thậm chí có lúc lại hậu thuẫn, bổ sung cho nhau cùng phát triển, cùng hướng vào mục tiêu tối thượng và cao cả là phục vụ thông tin cho người dùng tin trong xã hội.
 • Phát huy hiệu quả Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn
  Phát huy hiệu quả Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn
  (Cinet)- Những sáng kiến quan trọng về quy định quản lý, hoạt động tuyên truyền... là yếu tố góp phần tạo sức sống mới cho mô hình Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn.
 • Thư viện Bình Định xây dựng dữ liệu địa chí điện tử
  Thư viện Bình Định xây dựng dữ liệu địa chí điện tử
  (Cinet)- Trong thời đại bùng nổ thông tin, các loại hình tài liệu trong thư viện có những thay đổi mạnh mẽ, không chỉ có xuất bản phẩm truyền thống in giấy mà còn được xuất bản dưới dạng điện tử, được số hóa, lưu giữ trong các cơ sở dữ liệu.
 • Văn hóa đọc góp phần phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
  Văn hóa đọc góp phần phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
  (Cinet) - Bộ VHTTDL đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, giai đoạn từ 2015 đến 2020, định hướng đến năm 2030”
 • Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
  Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
  (Cinet)- Sáng ngày 15/01, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chính thức khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự.
 • Một năm với nhiều đột phá của ngành thư viện
  Một năm với nhiều đột phá của ngành thư viện
  (Cinet)- Là một trong những lĩnh vực quan trọng của văn hóa, thư viện đã góp phần nâng cao nhận thức và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cộng đồng, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.
 • Bao giờ nông thôn hết… “khát sách”?
  Bao giờ nông thôn hết… “khát sách”?
  (Cinet)- Văn hóa đọc đang hồi sinh. Nhưng dường như đó vẫn là câu chuyện của thành thị, nơi tập trung đến 12.000 nhà sách và cửa hàng tư nhân, chưa kể đến thư viện. Còn nông thôn và miền núi thì sao? Thiếu và yếu vẫn là cụm từ mà rất nhiều người nói đến.
 • Đẩy mạnh xây dựng mô hình thư viện bưu điện
  Đẩy mạnh xây dựng mô hình thư viện bưu điện
  (Cinet)- Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, trong những năm vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện chính sách và giải pháp nhằm tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã.