• Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017
  Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017
  (Cinet) - Trong năm qua,công tác văn hóa, gia đình đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
 • Không để đờn ca tài tử bị mai một
  Không để đờn ca tài tử bị mai một
  Tháng 12/2013, UNESCO đã chính thức công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, là một trong số 11 di sản phi vật thể của Việt Nam đã được vinh danh. Tuy nhiên những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đặc biệt này đang gặp nhiều khó khăn…
 • ​Đưa di sản vào trường học: Nhìn từ Hoàng thành Thăng Long
  ​Đưa di sản vào trường học: Nhìn từ Hoàng thành Thăng Long
  (Cinet) - Chúng tôi đặt ra mục tiêu giáo dục gắn với di sản. Bằng khoa học và các hình thức chúng tôi gắn di sản thật dễ hiểu đưa vào giáo dục - ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội
 • Nhiều di sản sau vinh danh chưa được chú trọng bảo tồn
  Nhiều di sản sau vinh danh chưa được chú trọng bảo tồn
  Một trong những tồn tại được Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, định hướng năm 2018 là việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình di sản đã được UNESCO công nhận tại một số địa phương chưa được thường xuyên chú trọng.
 • Bảo tồn và phát huy giá trị Nhã nhạc Huế, vốn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
  Bảo tồn và phát huy giá trị Nhã nhạc Huế, vốn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
  Cách đây 14 năm, ngày 7/11/2003, Tổng Giám đốc UNESCO, ông Kiochiro Matsuura chính thức công bố Nhã nhạc Huế được ghi tên là 1/28 kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại trong buổi lễ được tổ chức tại Paris, Pháp. Đây cũng là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào danh mục này.
 • Tín ngưỡng thờ Mẫu - “bảo tàng sống” lưu giữ bản sắc văn hóa người Việt
  Tín ngưỡng thờ Mẫu - “bảo tàng sống” lưu giữ bản sắc văn hóa người Việt
  Nghi lễ Chầu văn, hay còn gọi là Hầu đồng là nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất với tên gọi chính thức “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại vào ngày 1/12/2016.
 • Đa dạng hóa các hình thức trưng bày, trải nghiệm để hấp dẫn khách tham quan
  Đa dạng hóa các hình thức trưng bày, trải nghiệm để hấp dẫn khách tham quan
  (Cinet) - Một trong những nhiệm vụ “sống còn” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là lưu giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa của cộng động 54 dân tộc anh em.
 • Bảo đảm chặt chẽ, công bằng trong xét tặng danh hiệu nghệ nhân
  Bảo đảm chặt chẽ, công bằng trong xét tặng danh hiệu nghệ nhân
  TP Hà Nội vừa hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú đợt II - năm 2018.