• Hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp
  Hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp
  (Cinet)- Sau 4 năm được UNESCO công nhận, với sự nỗ lực của nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hát Xoan, chúng ta có thể khẳng định, Hát Xoan đã ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
 • Gìn giữ giá trị văn hóa đình làng Việt
  Gìn giữ giá trị văn hóa đình làng Việt
  (Cinet)- Đình làng là một biểu tượng văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống làng xã người Việt. Vì vậy, việc gìn giữ giá trị văn hóa đình làng cũng chính là để kế thừa, phát huy dòng chảy văn hóa dân tộc.
 • “Linh vật Việt Nam” - Khơi dòng văn hóa và ý thức dân tộc
  “Linh vật Việt Nam” - Khơi dòng văn hóa và ý thức dân tộc
  (Cinet)- Nói về linh vật Việt Nam, có nhiều ý kiến cho rằng linh vật có thể là thuần Việt nhưng cũng có những linh vật được tạo ra do sự giao lưu tiếp biến văn hóa. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và sáng tạo để có thể chế tác nên những linh vật đó cũng chính là khẳng định dấu ấn và bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Di sản văn hóa phi vật thể - Hợp tác để bảo tồn
  Di sản văn hóa phi vật thể - Hợp tác để bảo tồn
  (Cinet)- Hội nghị tiểu vùng về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể khu vực Đông Nam Á năm 2015 với chủ đề phát triển mạng lưới tổ chức và hợp tác khu vực đã khẳng định sự kết nối giữa các quốc gia là một trong những phương pháp mới giúp thúc đẩy công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.
 • Trùng tu và cải tạo di tích: Thành công từ sự cộng sinh
  Trùng tu và cải tạo di tích: Thành công từ sự cộng sinh
  (Cinet)- Thành công của việc trùng tu và cải tạo di tích trường tiểu học Hồng Hà, 40 Lãn Ông đã mở ra triển vọng khẳng định cách ứng xử hài hòa với di sản, với phố cổ Hà Nội. Phương cách đặc biệt mà không kém phần hiệu quả chính là sự cộng sinh.
 • Bảo vật Quốc gia Trống Đồng Hoàng Hạ -– hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn
  Bảo vật Quốc gia Trống Đồng Hoàng Hạ -– hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn
  (Cinet) – Cùng với Trống Đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ là bảo vật thứ hai của nền văn hóa Đông Sơn được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
 • Nhà sàn Bác Hồ - Di sản kiến trúc, di sản văn hóa
  Nhà sàn Bác Hồ - Di sản kiến trúc, di sản văn hóa
  (Cinet)- Ngôi nhà sàn cùng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nó không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử, mà còn là một di sản kiến trúc, di sản văn hóa của Việt Nam.
 • Bảo vật Quốc gia Thạp đồng Đào Thịnh: Hiện vật cổ độc nhất vô nhị
  Bảo vật Quốc gia Thạp đồng Đào Thịnh: Hiện vật cổ độc nhất vô nhị
  (Cinet) – Thạp đồng Đào Thịnh là hiện vật cổ độc nhất, chưa có chiếc thạp nào có kích thước và kiểu dáng cũng như đề tài trang trí tương tự. Bảo vật này là thông điệp gửi từ quá khứ của nền văn hóa Đông Sơn.