• Đàn bầu - biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt
  Đàn bầu - biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt
  (Cinet)- Trong kho tàng văn hóa âm nhạc Việt Nam, Đàn bầu hay còn gọi là Độc Huyền Cầm là một nhạc cụ truyền thống, mang nét đặc trưng thuần Việt và cũng được coi là một trong số những cây đàn độc đáo trên thế giới.
 • Sân khấu học đường với nghệ thuật Bài Chòi dân gian
  Sân khấu học đường với nghệ thuật Bài Chòi dân gian
  (Cinet) - Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện chương trình “Sân khấu học đường với nghệ thuật Bài Chòi dân gian”, nhằm nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa độc đáo này.
 • “Chuyện nhạc phố cổ - Tiếng đàn tơ”: Câu chuyện bảo tồn các giá trị văn hóa cổ
  “Chuyện nhạc phố cổ - Tiếng đàn tơ”: Câu chuyện bảo tồn các giá trị văn hóa cổ
  (Cinet) - Trở lại một buổi diễn với những người mê và yêu nghệ thuật dân gian cổ truyền Việt Nam thì “Chuyện nhạc phố cổ” với tiếng đàn tơ không cũ mà luôn tươi mới, gần gũi và thân quen.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống bảo tàng Việt Nam
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống bảo tàng Việt Nam
  (Cinet)- Cũng như các ngành nghề khác, hệ thống bảo tàng Việt Nam nói riêng, lĩnh vực di sản văn hóa nói chung cần có nguồn nhân lực chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
 • “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”
  “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”
  (Cinet)- Quy mô, tầm vóc và giá trị to lớn của các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn, cũng như những thành quả của công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản trong những năm qua được đánh giá cao tại Hội thảo quốc tế “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”.
 • Bảo tàng Lịch sử quốc gia: Nơi kết nối lịch sử với hiện tại
  Bảo tàng Lịch sử quốc gia: Nơi kết nối lịch sử với hiện tại
  Sau 5 năm sáp nhập, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một thiết chế văn hóa lớn, nơi lưu giữ lịch sử và kết nối lịch sử với hiện tại.
 • Tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Bắc Giang
  Tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Bắc Giang
  (Cinet)- Các di sản được tôn vinh mới chỉ là một mặt của vấn đề, điều quan trọng là bảo tồn giá trị của di sản đó ra sao? Việc ứng xử với các di sản sau vinh danh để phát huy giá trị như thế nào là câu hỏi được nhiều nhà quản lý quan tâm.
 • Tác động khó lường của biến đổi khí hậu tới di sản
  Tác động khó lường của biến đổi khí hậu tới di sản
  (Cinet)- Sự thay đổi khí hậu toàn cầu đang là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của trái đất trên mọi lĩnh vực, trong đó có tác động tiêu cực đến các di sản văn hóa.