• Đoàn nghệ thuật múa Ấn Độ biểu diễn tại Việt Nam
  • Hoạt động biểu diễn
    Chương trình thể nghiệm “Các trò diễn dân gian và trích đoạn tuồng” vừa được Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa dàn dựng để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.
  • Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn ở Trung Quốc
    Đoàn ca nhạc của Nhà hát Tuổi Trẻ gồm 36 nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn giao lưu ca múa nhạc tại Hội chợ quốc tế 2005, được tổ chức từ ngày 8-15/4 tại thành phố Hạ Môn (Trung Quốc).