• Thu tác quyền âm nhạc tại khách sạn: Đúng luật nhưng cần có lộ trình (Bài 2)
  Thu tác quyền âm nhạc tại khách sạn: Đúng luật nhưng cần có lộ trình (Bài 2)
  (Cinet) - Cục Bản Quyền tác giả cho rằng, việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức thu tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn là chưa tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật có liên quan...
 • ​Thu tác quyền âm nhạc tại khách sạn: Đúng luật nhưng cần có lộ trình (Bài 1)
  ​Thu tác quyền âm nhạc tại khách sạn: Đúng luật nhưng cần có lộ trình (Bài 1)
  (Cinet) - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên cho rằng với điều kiện thực tế tại Việt Nam (như nhận thức, hạ tầng cơ sở, điều kiện sống, mức lương …) thì việc thu tác quyền âm nhạc tại khách sạn chưa thể thực hiện ngay lập tức mà cần có lộ trình.
 • Trả lại cho tác giả quyền chính đáng của họ
  Trả lại cho tác giả quyền chính đáng của họ
  Dù không phải đến bây giờ mới được các bên liên quan lên tiếng, câu chuyện bản quyền tác giả còn liên quan tới việc phát triển lành mạnh các ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh lĩnh vực này đang hòa nhập sâu rộng với thế giới.
 • ​Tổ chức đại diện quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan: Hợp tác và phát triển
  ​Tổ chức đại diện quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan: Hợp tác và phát triển
  (Cinet) - Năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong đó giao Bộ VHTTDL nghiên cứu các biện pháp tăng cường năng lực hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan hướng đến sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp…
 • Không ngừng tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan
  Không ngừng tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan
  (Cinet) - Năm 2016, công tác quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan không ngừng được tăng cường góp phần đảm bảo công bằng về giá trị của các tác phẩm trên thị trường, hướng đến các sản phẩm văn hóa bền vững.
 • Nhiều thách thức trong việc thực thi Quyền tác giả và Quyền liên quan tại Việt Nam
  Nhiều thách thức trong việc thực thi Quyền tác giả và Quyền liên quan tại Việt Nam
  (Cinet) - Thói quen xài chùa, dùng miễn phí nhiều năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực thi hệ thống pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển của công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.
 • Khẳng định vai trò của Quyền tác giả đối với sự phát triển văn hóa và kinh tế
  Khẳng định vai trò của Quyền tác giả đối với sự phát triển văn hóa và kinh tế
  (Cinet) - Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung quyền tác giả và quyền liên quan nói riêng đã và đang trở thành những điều kiện bắt buộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Càng ở những quốc gia phát triển, vấn đề bản quyền càng được coi trọng như động lực phát triển kinh tế tri thức ở mỗi quốc gia.
 • Làm tốt luật bản quyền là thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật
  Làm tốt luật bản quyền là thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật
  (Cinet) – Ngày 01/7, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự.