• Liên hoan múa không chuyên: Nơi tài năng nghệ thuật tỏa sáng
  Liên hoan múa không chuyên: Nơi tài năng nghệ thuật tỏa sáng
  (Cinet) - Quy tụ gần 500 diễn viên, đến từ 20 tỉnh thành/thành phố trong cả nước, với 65 tiết mục mang bản sắc văn hóa vùng, miền, Liên hoan múa không chuyên toàn quốc được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nam tổ chức cuối tháng 11 vừa qua, đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp đối với công chúng yêu nghệ thuật…
 • Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh
  Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh
  (Cinet)- Với sự nỗ lực và ý chí quyết tâm của lãnh đạo các cấp cùng tầng lớp nhân dân, phong trào hoạt động văn hóa cơ sở ở các địa phương trên cả nước đã thực sự phát huy tiềm năng và có sức lan tỏa sâu rộng…
 • Hà Nội: Hiệu ứng tích cực từ các mô hình văn hóa
  Hà Nội: Hiệu ứng tích cực từ các mô hình văn hóa
  (Cinet)- Nổi tiếng với nền văn hiến lâu đời cùng với những giá trị lịch sử văn hóa từ nghìn đời nay, Hà Nội luôn là lá cờ đầu của đất nước trong mọi phong trào, đặc biệt là trong công cuộc bảo tồn và giữ gìn văn hóa, góp phần bồi đắp, lan tỏa nét đẹp của người dân Thủ đô trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Sôi nổi các hoạt động văn hóa cơ sở 6 tháng đầu năm 2016
  Sôi nổi các hoạt động văn hóa cơ sở 6 tháng đầu năm 2016
  (Cinet)- 6 tháng đầu năm 2016, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu với nhiều loại hình, nội dung, phương thức phong phú,… góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 • Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở
  Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhà nước ta đề ra. Có thể nói thành tích đạt được trong 15 năm qua đã cho thấy sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng sự quan tâm, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước.
 • Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang
  Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang
  (Cinet)- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả cả về chất và lượng của phong trào, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa phương.
 • Nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục, thể thao quần chúng
  Nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục, thể thao quần chúng
  (Cinet)- “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nội dung này đang ngày càng được phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thân của nhân dân trên toàn quốc.
 • Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  (Cinet)- Trên địa bàn Hà Nội có trên 1000 lễ hội với nhiều quy mô khác nhau, tập trung vào mùa xuân, trong đó có nhiều lễ hội có quy mô hội vùng như: Hội gò Đống Đa, Hội Gióng, Hội đền Sóc, Hội đền Hai Bà Trưng, Hội chùa Hương. Có thể thấy đến thời điểm này tại các lễ hội đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý, tổ chức.