• Bắc Kạn: Hiệu quả của Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
  Bắc Kạn: Hiệu quả của Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
  Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã thực sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu được người dân nhiệt tình hưởng ứng.Từ khi phát động đến nay phong trào đã triển khai sâu rộng đến từng gia đình, từng làng, bản khu dân cư, các cơ quan… Từ đó tạo thành làn sóng tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhiều người dân đưa phong trào từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Tạo một xã hội văn minh, no ấm, nhà nhà hạnh phúc.
 • Bắc Kạn: Huy động mọi thành viên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa mới
  Bắc Kạn: Huy động mọi thành viên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa mới
  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) tích cực hưởng ứng. Ðây là cuộc vận động mang tính xã hội hóa cao, toàn diện, đầy tính nhân văn sâu sắc, đúng đắn, phù hợp ý Ðảng và lòng dân.
 • Nghệ An: Bản Mông đầu tiên được công nhận “Làng văn hóa”
  Bản Mường Lống, xã vùng cao biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong vừa làm lễ đón nhận danh hiệu “Làng văn hoá” năm 2008.
 • Điện Biên: Đẩy mạnh Phong trào
  Điện Biên: Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Tủa Chùa
  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Tủa Chùa (Ðiện Biên) tích cực hưởng ứng. Ðây là cuộc vận động mang tính xã hội hóa cao, toàn diện, đầy tính nhân văn sâu sắc, đúng đắn, phù hợp ý Ðảng và lòng dân.
 • Ninh Bình: Xây dựng làng, xã văn hoá bắt đầu từ gia đình
  Ninh Bình: Xây dựng làng, xã văn hoá bắt đầu từ gia đình
  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được phát động trong toàn dân và đã có tác động thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo xóm làng và cuộc sống của nhân dân nhiều địa phương.
 • Hà Nội: Biểu dương 69 cá nhân và 144 khu dân cư tiêu biểu trong hai Cuộc vận động lớn
  Hà Nội: Biểu dương 69 cá nhân và 144 khu dân cư tiêu biểu trong hai Cuộc vận động lớn
  Sáng 5-5, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
 • Hà Giang: Bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của người Pố Y
  Hà Giang: Bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của người Pố Y
  Dân tộc Pố Y là một trong những dân tộc thiểu số của tỉnh, có những bản sắc văn hoá riêng biệt. Mặc dù sống ở vùng cao, vùng sâu, đời sống kinh tế còn gặp khó khăn nhưng người Pố Y vẫn bảo tồn và gìn giữ được bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
 • Kiên Giang: Công nhận xã, phường đạt chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa năm 2006-2008
  Mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Kiên Giang tổ chức họp để thông qua báo cáo kết quả khảo sát công nhận xã, phường “Đạt tiêu chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006- 2008. Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH Trần Thanh Bình chủ trì cuộc họp.