• Ngày hội Trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam năm 2017
  Ngày hội Trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam năm 2017
  (Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội Trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam năm 2017 tại tỉnh Quảng Nam về việc góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội.
 • Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Chợ tình Khâu Vai
  Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Chợ tình Khâu Vai
  (Cinet) - Là chủ đề của Lễ hội “Chợ trình Khâu Vai” – tỉnh Hà Giang năm 2017 sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 21/4 - 23/4/2017, tại xã Khâu Vai – huyện Mèo Vạc.
 • Trình UNESCO công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa của nhân loại
  Trình UNESCO công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa của nhân loại
  Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ quốc gia "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”
  Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”
  (Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2017 gồm 19 thành viên.
 • Mở lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  Mở lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  (Cinet)- Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ công tác văn hóa và người có uy tín, già làng, trưởng bản sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Nam trong Quý III/2017.
 • Truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc Si La, La Ha và Chứt
  Truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc Si La, La Ha và Chứt
  (Cinet) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức 03 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người, năm 2017, bao gồm: dân tộc Si La tại tỉnh Điện Biên, dân tộc La Ha tại tỉnh Sơn La và dân tộc Chứt tại tỉnh Quảng Bình.
 • Múa xòe - vũ điệu đặc sắc của đồng bào Thái
  Múa xòe - vũ điệu đặc sắc của đồng bào Thái
  Từ 17 - 19/3, Hội xòe đã được diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm giới thiệu tới du khách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do đoàn nghệ nhân dân tộc Thái tỉnh Lai Châu biểu diễn.