• Châu Á: Việt Nam - Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993).
  Châu Á: Việt Nam - Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993).
  (Cinet) – Ngày 11/12/1993, tại phiên họp lần thứ 17 của Uỷ ban Di sản thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã quyết định công nhận quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hoá của nhân loại.
 • Di sản thế giới
  Di sản thế giới
  (Cinet-DSTG)- Tính đến năm nay 2012, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc viết tắt là Unesco đã trao bằng công nhận cho tất cả 962 di sản đại diện cho 157 quốc gia trên thế giới
 • Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  Châu Á: Sri Lanka –Thành cổ Sigiriya (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Thành cổ Sigiriya của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  Châu Á: Sri Lanka – Kinh đô cổ Polonnaruwa (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Kinh đô cổ Polonnaruwa của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
  Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Um er-Rasas tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 2004.
 • Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
  Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Lâu đài Quseir Amra tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 1985.