• Châu Á: Việt Nam – Nghi lễ kéo co truyền thống (2015) ( cùng với Campuchia, Philippines và Hàn Quốc)
  Châu Á: Việt Nam – Nghi lễ kéo co truyền thống (2015) ( cùng với Campuchia, Philippines và Hàn Quốc)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Nghi lễ kéo co truyền thống của Việt Nam, Campuchia, Philippines và Hàn Quốc là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Châu Á: Sri Lanka –Thành phố linh thiêng Anuradhapura (1982)
  Châu Á: Sri Lanka –Thành phố linh thiêng Anuradhapura (1982)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Thành phố linh thiêng Anuradhapura của Sri Lanka là Di sản văn hóa thế giới năm 1982.
 • Châu Á: Việt Nam - Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (2014)
  Châu Á: Việt Nam - Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (2014)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2014.
 • Châu Á: Việt Nam – Danh thắng Tràng An (2014)
  Châu Á: Việt Nam – Danh thắng Tràng An (2014)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Danh thắng Tràng An của Việt Nam là Di sản thế giới thuộc danh mục Hỗn hợp tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Doha, Quata ngày 23 tháng 6 năm 2014.
 • Châu Á: Việt Nam – Đờn ca tài tử Nam Bộ ( 2013)
  Châu Á: Việt Nam – Đờn ca tài tử Nam Bộ ( 2013)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại phiên họp Uỷ ban liên
 • Châu Á: Việt Nam – Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (2012)
  Châu Á: Việt Nam – Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (2012)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 06 tháng 12 năm 2012
 • Châu Á: Việt Nam – Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012)
  Châu Á: Việt Nam – Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 16/5/2012, Ủy ban UNESCO khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã chính thức ghi danh Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vào danh mục Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.