• Châu Á: Việt Nam – Hát Xoan (2011)
  Châu Á: Việt Nam – Hát Xoan (2011)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Bali – Indonesia, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO đã chính thức ghi danh Hát Xoan vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.
 • Châu Á: Việt Nam - Thành Nhà Hồ (2011)
  Châu Á: Việt Nam - Thành Nhà Hồ (2011)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 27/6/2011, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã chính thức công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hoá thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam – Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (2010)
  Châu Á: Việt Nam – Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (2010)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 16/11/2010, tại thành phố Nairobi, thủ đô của Kenya, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã công nhận Hội Gióng ở đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) và đền Sóc (huyện Sóc Sơn) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Châu Á: Việt Nam – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (2010)
  Châu Á: Việt Nam – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (2010)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 1/8/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã chính thức công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 9/3/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã chính thức ghi danh 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vào danh mục Di sản tư liệu thuộc “Chương trình ký ức thế giới”.
 • Châu Á: Việt Nam – Ca trù (2009)
  Châu Á: Việt Nam – Ca trù (2009)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 01/10/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc đã chính thức ghi danh Ca trù vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 • Châu Á: Việt Nam – Mộc bản triều Nguyễn ( 2009)
  Châu Á: Việt Nam – Mộc bản triều Nguyễn ( 2009)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Mộc bản triều Nguyễn của Việt Nam là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.