• Nỗ lực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
  Nỗ lực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
  (Cinet)- Trong những năm gần đây, thông qua những chính sách và cách làm sáng tạo của lãnh đạo các cấp, văn hóa đọc trong cộng đồng cư dân đã có sự phát triển rõ rệt, góp phần tạo nên một nét đẹp văn hóa và sự lan tỏa tri thức trong toàn xã hội.
 • Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016
  Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016
  (Cinet)- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sáu tháng đầu năm 2016, hoạt động thư viện trên cả nước đã đạt được những thành tựu đáng kể, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm 2016.
 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện
  Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện
  (Cinet)- Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và vực dậy văn hóa đọc trong toàn xã hội.
 • Ngày sách Việt Nam lần thứ 3: Sách cần thiết cho những ai?
  Ngày sách Việt Nam lần thứ 3: Sách cần thiết cho những ai?
  Nhiều người cho rằng sách chỉ thực sự cần thiết cho những người “lắm chữ” thuộc ngành khoa học xã hội. Nhưng nhìn lại những nhà nỗi lạc, những tấm gương thành đạt ở mọi lĩnh vực mới thấy tinh thần tự học qua sách là điều không thể không nhắc tới.
 • Hội sách Mùa xuân - Điểm hẹn văn hóa của giới trẻ
  Hội sách Mùa xuân - Điểm hẹn văn hóa của giới trẻ
  (Cinet)- Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu xuân, độc giả thủ đô lại nô nức đến dự Hội sách để được tham quan và tìm kiếm cho mình những cuốn sách bổ ích, đầy lý thú.
 • Thư viện và internet: Sự khác biệt và giao thoa
  Thư viện và internet: Sự khác biệt và giao thoa
  (Cinet)- Thư viện và internet - một truyền thống và một hiện đại dường như cùng song song tồn tại và không hề triệt tiêu lẫn nhau; thậm chí có lúc lại hậu thuẫn, bổ sung cho nhau cùng phát triển, cùng hướng vào mục tiêu tối thượng và cao cả là phục vụ thông tin cho người dùng tin trong xã hội.
 • Phát huy hiệu quả Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn
  Phát huy hiệu quả Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn
  (Cinet)- Những sáng kiến quan trọng về quy định quản lý, hoạt động tuyên truyền... là yếu tố góp phần tạo sức sống mới cho mô hình Điểm Bưu điện - Văn hóa xã ở nông thôn.
 • Thư viện Bình Định xây dựng dữ liệu địa chí điện tử
  Thư viện Bình Định xây dựng dữ liệu địa chí điện tử
  (Cinet)- Trong thời đại bùng nổ thông tin, các loại hình tài liệu trong thư viện có những thay đổi mạnh mẽ, không chỉ có xuất bản phẩm truyền thống in giấy mà còn được xuất bản dưới dạng điện tử, được số hóa, lưu giữ trong các cơ sở dữ liệu.