• Sôi nổi các hoạt động văn hóa cơ sở 6 tháng đầu năm 2016
  Sôi nổi các hoạt động văn hóa cơ sở 6 tháng đầu năm 2016
  (Cinet)- 6 tháng đầu năm 2016, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu với nhiều loại hình, nội dung, phương thức phong phú,… góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 • Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở
  Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhà nước ta đề ra. Có thể nói thành tích đạt được trong 15 năm qua đã cho thấy sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng sự quan tâm, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước.
 • Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang
  Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang
  (Cinet)- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả cả về chất và lượng của phong trào, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa phương.
 • Nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục, thể thao quần chúng
  Nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục, thể thao quần chúng
  (Cinet)- “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nội dung này đang ngày càng được phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thân của nhân dân trên toàn quốc.
 • Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  (Cinet)- Trên địa bàn Hà Nội có trên 1000 lễ hội với nhiều quy mô khác nhau, tập trung vào mùa xuân, trong đó có nhiều lễ hội có quy mô hội vùng như: Hội gò Đống Đa, Hội Gióng, Hội đền Sóc, Hội đền Hai Bà Trưng, Hội chùa Hương. Có thể thấy đến thời điểm này tại các lễ hội đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý, tổ chức.
 • Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia lễ hội
  Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia lễ hội
  (Cinet)- Cứ sau mỗi dịp Tết cổ truyền, nhiều nơi trên khắp cả nước lại bước vào mùa lễ hội với ý nghĩa ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc... Năm nay, để chuẩn bị cho mùa lễ hội văn minh, an toàn, Bộ VHTTDL đã vào cuộc từ rất sớm với mong muốn chấn chỉnh các lễ hội, đảm bảo các giá trị văn hóa tốt đẹp.
 • Nhiều kỳ vọng trong công tác quản lý lễ hội 2016
  Nhiều kỳ vọng trong công tác quản lý lễ hội 2016
  (Cinet)- Việt Nam là một đất nước giàu truyền thống với những lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc. Chính bởi vậy, công tác quản lý lễ hội luôn là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm khơi dậy văn hóa dân tộc, giáo dục tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.
 • Nhìn lại một năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  Nhìn lại một năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  (Cinet)- Hòa chung không khí thi đua toàn quốc năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn quốc đã và đang đạt được những thành công nhất định, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.