• Tuyên Quang với Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  Tuyên Quang với Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  Tuyên Quang là mảnh đất ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Trong thời kì lịch sử: 1945 - 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã làm việc tại nơi đây. Nhân dân Tuyên Quang luôn tự hào và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá của địa phương.
 • Điện Biên: Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  (Cinet) - Hôm qua 21/7, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.
 • Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa
  Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
 • Lạng Sơn: Bổ sung, xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở
  Tính đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được 1.404 thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở, trong đó có 55 nhà văn hoá xã, phường, thị trấn (đạt 24%), 149 sân chơi bãi tập (đạt 66%), 137 điểm bưu điện văn hoá xã (đạt 61%), 1063 nhà văn hoá thôn, bản, khối phố (đạt 46%).
 • Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Tiền Giang
  (Cinet) - Trong 6 tháng đầu năm 2009 Sở VH,TT&DL Tiền Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch thực hiện và nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH của Ban chỉ đạo tỉnh và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
 • Phong trào “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh” ở Hà Giang
  Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Thi đua năm đô thị sạch” do Hiệp hội đô thị Việt Nam phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và sớm đạt được mục tiêu xây dựng TXHG trở thành đô thị loại III vào trước năm 2010, UBND thị xã phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”.
 • Phong trào “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh” ở Hà Giang
  Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Thi đua năm đô thị sạch” do Hiệp hội đô thị Việt Nam phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và sớm đạt được mục tiêu xây dựng TXHG trở thành đô thị loại III vào trước năm 2010, UBND thị xã phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”.
 • Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại Đồng Nai
  (Cinet) - 6 tháng đầu năm 2009, Sở VH,TT&DL Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần tại địa phương.