• Ninh Bình: Xây dựng làng, xã văn hoá bắt đầu từ gia đình
  Ninh Bình: Xây dựng làng, xã văn hoá bắt đầu từ gia đình
  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được phát động trong toàn dân và đã có tác động thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo xóm làng và cuộc sống của nhân dân nhiều địa phương.
 • Hà Nội: Biểu dương 69 cá nhân và 144 khu dân cư tiêu biểu trong hai Cuộc vận động lớn
  Hà Nội: Biểu dương 69 cá nhân và 144 khu dân cư tiêu biểu trong hai Cuộc vận động lớn
  Sáng 5-5, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
 • Hà Giang: Bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của người Pố Y
  Hà Giang: Bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của người Pố Y
  Dân tộc Pố Y là một trong những dân tộc thiểu số của tỉnh, có những bản sắc văn hoá riêng biệt. Mặc dù sống ở vùng cao, vùng sâu, đời sống kinh tế còn gặp khó khăn nhưng người Pố Y vẫn bảo tồn và gìn giữ được bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
 • Kiên Giang: Công nhận xã, phường đạt chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa năm 2006-2008
  Mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Kiên Giang tổ chức họp để thông qua báo cáo kết quả khảo sát công nhận xã, phường “Đạt tiêu chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006- 2008. Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH Trần Thanh Bình chủ trì cuộc họp.
 • Những vấn đề đặt ra trong xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở tại Hoà Bình
  Những vấn đề đặt ra trong xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở tại Hoà Bình
  Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở được đánh giá không chỉ là công cụ tuyên truyền, vận động sâu rộng tại cơ sở của Đảng, Nhà nước, mà còn là nơi người dân hưởng thụ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc. Thời gian qua, tỉnh Hoà Bình đã dành nhiều quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng, vật chất cho xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống thiết chế văn hoá đồng bộ thực tế còn nhiều vấn đề đặt ra.
 • Ninh Bình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
  Ninh Bình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra các mục tiêu phấn đấu: 85% gia đình văn hoá; 50% phố văn hoá; 85% cơ quan, trường học văn hoá và 50% khu dân cư có nơi sinh hoạt cộng đồng.