• Châu Á: Việt Nam – Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (2012)
  Châu Á: Việt Nam – Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (2012)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 06 tháng 12 năm 2012
 • Châu Á: Việt Nam – Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012)
  Châu Á: Việt Nam – Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 16/5/2012, Ủy ban UNESCO khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã chính thức ghi danh Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vào danh mục Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
 • Châu Á: Việt Nam – Hát Xoan (2011)
  Châu Á: Việt Nam – Hát Xoan (2011)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Bali – Indonesia, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO đã chính thức ghi danh Hát Xoan vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.
 • Châu Á: Việt Nam - Thành Nhà Hồ (2011)
  Châu Á: Việt Nam - Thành Nhà Hồ (2011)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 27/6/2011, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã chính thức công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hoá thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam – Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (2010)
  Châu Á: Việt Nam – Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (2010)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 16/11/2010, tại thành phố Nairobi, thủ đô của Kenya, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã công nhận Hội Gióng ở đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) và đền Sóc (huyện Sóc Sơn) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Châu Á: Việt Nam – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (2010)
  Châu Á: Việt Nam – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (2010)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 1/8/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã chính thức công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới.
 • Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 9/3/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã chính thức ghi danh 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vào danh mục Di sản tư liệu thuộc “Chương trình ký ức thế giới”.