• Châu Âu: Vương quốc Anh – Các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ( 1986)
  Châu Âu: Vương quốc Anh – Các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ( 1986)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ở Gwynedd là Di sản văn hóa thế giới năm 1986.
 • Châu Á: Myanmar – Các thị quốc Pyu (2014)
  Châu Á: Myanmar – Các thị quốc Pyu (2014)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các thị quốc Pyu của Myanmar là Di sản văn hóa thế giới năm 2014.
 • Châu Á: Singapore – Vườn thực vật Singapore (2015)
  Châu Á: Singapore – Vườn thực vật Singapore (2015)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn thực vật hay còn gọi là Vườn bách thảo của Singapore là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
 • Châu Á: Qatar – Di chỉ khảo cổ Al Zubarah (2013)
  Châu Á: Qatar – Di chỉ khảo cổ Al Zubarah (2013)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ khảo cổ Al Zubarah tại Qatar là Di sản văn hóa thế giới năm 2013.
 • Châu Á: Syria – Pháo đài Crac des Chevaliers và Qal’at Salah El-Din (2006)
  Châu Á: Syria – Pháo đài Crac des Chevaliers và Qal’at Salah El-Din (2006)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Pháo đài Crac des Chevaliers và Qal’at Salah El-Din của Syria là Di sản văn hóa thế giới năm 2006.
 • Châu Á: Syria – Các làng cổ đại miền Bắc Syria (2011)
  Châu Á: Syria – Các làng cổ đại miền Bắc Syria (2011)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các làng cổ đại miền Bắc Syria là Di sản văn hóa thế giới năm 2011.
 • Châu Á: Syria – Thành phố cổ Aleppo (1986)
  Châu Á: Syria – Thành phố cổ Aleppo (1986)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành phố cổ Aleppo của Syria là Di sản văn hóa thế giới năm 1986.