• Di sản văn hoá thế giới bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
    Di sản văn hoá thế giới bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu
    Từ Tượng Nữ thần Tự do ở New York đến Tháp London hay nhà hát Opera ở Sydney- mực nước biển dâng cao không chỉ ảnh hưởng đến khu vực sinh sống của phần lớn dân số thế giới mà còn đe dọa nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận.