• Lễ hội Đâm đuống của người Mường, Hòa Bình
  Lễ hội Đâm đuống của người Mường, Hòa Bình
  (Cinet) – “Đâm đuống” của đồng bào dân tộc Mường (Hòa Bình) là một tục lệ đẹp, biểu hiện tấm lòng trân trọng thành quả lao động của con người trong sản xuất nông nghiệp và sự đoàn kết của bà con trong bản Mường.
 • Khôi phục lễ hội Chá Mùn
  Khôi phục lễ hội Chá Mùn
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, những năm qua cùng với việc chăm lo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lang Chánh luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội Chá Mùn của đồng bào dân tộc Thái đen ở xã Yên Thắng (Lang Chánh).
 • Người giữ hồn sử thi Raglai
  Người giữ hồn sử thi Raglai
  (Cinet) - Nghệ nhân Katơr Thị Xính là một trong những đại biểu được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương Người có uy tín, Nhân sĩ trí thức, Doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số năm 2017.
 • Krông Nô bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
  Krông Nô bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
  Những năm qua, Huyện ủy Krông Nô chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đoàn thể nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa các dân tộc tại địa phương.
 • Đặc sắc Lễ hội Tả tài phán của người Hoa
  Đặc sắc Lễ hội Tả tài phán của người Hoa
  Mới đây, được sự cho phép của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, đồng bào dân tộc Hoa ở xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) đã tổ chức Lễ hội Tả tài phán (Lễ cầu bình an). Đây là lễ hội dân gian truyền thống của người Hoa, thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới (dương lịch) nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, cầu siêu cho người đã khuất...
 • Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 • Lễ Bok Chu Bur của người Churu
  Lễ Bok Chu Bur của người Churu
  Vừa qua, tại đền thờ Pô Dăm, thôn Ma Am, xã Đà Loan (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã diễn ra lễ Bok Chu Bur với sự tham dự của đông đảo bà con đồng bào dân tộc Churu trong vùng.