• Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
    Châu Á: Jordan – Khu vực khảo cổ Um er-Rasas (Kastrom Mefa’a) (2004)
    (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Um er-Rasas tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 2004.
  • Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
    Châu Á: Jordan – Lâu đài Quseir Amra (1985)
    (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Lâu đài Quseir Amra tại Jordan là Di sản văn hóa thế giới năm 1985.