• Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  Để lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục
  (Cinet)- Trên địa bàn Hà Nội có trên 1000 lễ hội với nhiều quy mô khác nhau, tập trung vào mùa xuân, trong đó có nhiều lễ hội có quy mô hội vùng như: Hội gò Đống Đa, Hội Gióng, Hội đền Sóc, Hội đền Hai Bà Trưng, Hội chùa Hương. Có thể thấy đến thời điểm này tại các lễ hội đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý, tổ chức.
 • Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia lễ hội
  Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia lễ hội
  (Cinet)- Cứ sau mỗi dịp Tết cổ truyền, nhiều nơi trên khắp cả nước lại bước vào mùa lễ hội với ý nghĩa ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc... Năm nay, để chuẩn bị cho mùa lễ hội văn minh, an toàn, Bộ VHTTDL đã vào cuộc từ rất sớm với mong muốn chấn chỉnh các lễ hội, đảm bảo các giá trị văn hóa tốt đẹp.
 • Nhiều kỳ vọng trong công tác quản lý lễ hội 2016
  Nhiều kỳ vọng trong công tác quản lý lễ hội 2016
  (Cinet)- Việt Nam là một đất nước giàu truyền thống với những lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc. Chính bởi vậy, công tác quản lý lễ hội luôn là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm khơi dậy văn hóa dân tộc, giáo dục tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.
 • Nhìn lại một năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  Nhìn lại một năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  (Cinet)- Hòa chung không khí thi đua toàn quốc năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn quốc đã và đang đạt được những thành công nhất định, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
 • Bắc Ninh: Xây dựng tiêu chí văn hóa ở khu dân cư gắn với văn minh đô thị
  Bắc Ninh: Xây dựng tiêu chí văn hóa ở khu dân cư gắn với văn minh đô thị
  (Cinet)- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Bắc Ninh đã và đang ngày càng phát triển; góp phần thay đổi diện mạo Bắc Ninh một cách toàn diện, gắn liền với hình ảnh đô thị văn minh, giàu đẹp.
 • Phát huy vai trò của cán bộ quản lý trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  Phát huy vai trò của cán bộ quản lý trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các cơ sở hiện đang có những bước chuyển biến tích cực, góp phần phát triển xã hội một cách toàn diện và bền vững. Trong đó, vai trò của cán bộ quản lý là một trong những nhân tố quyết định đến hiệu quả và chất lượng của phong trào.
 • Bình Định: Những chuyển biến trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn
  Bình Định: Những chuyển biến trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn
  (Cinet)- Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về văn hóa; tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; cùng với cả nước, tỉnh Bình Định đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực.
 • Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH
  Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Với những quyết tâm và nỗ lực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sau 5 năm Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo nền kinh tế trên toàn tỉnh.