• Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  (Cinet)- Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
 • Xây dựng hương ước: Góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp
  Xây dựng hương ước: Góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp
  (Cinet)- Trong kho tàng văn hóa đa dạng, đặc sắc của các dân tộc Việt Nam còn ẩn dấu một di sản văn hóa vô cùng quí giá, đó chính là các hương ước mà nhân dân ta vẫn quen gọi nôm na là lệ làng.
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương vô cùng quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa
  Nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa
  (Cinet)- Thời gian qua, bên cạnh những hiệu quả tích cực mà các thiết chế mạng lại trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, các thiết chế vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định.
 • Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới
  Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới
  (Cinet)- Chương trình tạo diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch vùng biên giới, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng biên giới…
 • Nga Sơn (Thanh Hóa): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa
  Nga Sơn (Thanh Hóa): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa
  (Cinet) – Những năm gần đây, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân.
 • Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc
  Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên"
  (Cinet) - Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên" năm 2014 vừa chính thức khai mạc vào tối 10/3 tại Quảng trường Thành phố Điện Biên. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự.
 • Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”: Toả sáng những sắc màu văn hoá
  Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”: Toả sáng những sắc màu văn hoá
  (Cinet)- Những lễ hội Xuân đậm sắc màu được tái hiện sống động trong “Ngôi nhà chung” Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, làm bừng lên sức sống của văn hoá, tình cảm anh em một nhà giữa các cộng đồng dân tộc càng thêm khăng khít và lan toả.