• Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  Châu Á: Việt Nam – 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ( 2010)
  (Cinet-DSTG) – Ngày 9/3/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã chính thức ghi danh 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vào danh mục Di sản tư liệu thuộc “Chương trình ký ức thế giới”.
 • Châu Á: Việt Nam – Ca trù (2009)
  Châu Á: Việt Nam – Ca trù (2009)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 01/10/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc đã chính thức ghi danh Ca trù vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 • Châu Á: Việt Nam – Mộc bản triều Nguyễn ( 2009)
  Châu Á: Việt Nam – Mộc bản triều Nguyễn ( 2009)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Mộc bản triều Nguyễn của Việt Nam là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.
 • Châu Á: Việt Nam – Quan họ (2009)
  Châu Á: Việt Nam – Quan họ (2009)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 30/9/2009, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã ghi danh Quan họ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Châu Á: Việt Nam – Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (2005)
  Châu Á: Việt Nam – Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (2005)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 25/11/2005, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã chính thức ghi danh Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên vào danh sách kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại
 • Châu Á: Việt Nam - Nhã nhạc cung đình Huế (2003)
  Châu Á: Việt Nam - Nhã nhạc cung đình Huế (2003)
  (Cinet-DSTG) - Ngày 07/11/2003, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã ghi danh Nhã nhạc - Nhạc Cung đình Huế vào danh mục kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
 • Châu Á: Việt Nam – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2003)
  Châu Á: Việt Nam – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2003)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003.