• Biến đổi khí hậu đang đe dọa 31 di sản thế giới
  Biến đổi khí hậu đang đe dọa 31 di sản thế giới
  Tượng Nữ thần Tự do, khu rừng gorilla tại Uganda, bãi đá cổ Stonehenge ở Anh, thành phố Venice tại Italy... nằm trong số nhiều Di sản Văn hóa Thế giới bị đe dọa hủy hoại do biến đổi khí hậu.
 • Châu Âu: Vương quốc Anh – Ghềnh đá Giant’s Causeway ( 1986)
  Châu Âu: Vương quốc Anh – Ghềnh đá Giant’s Causeway ( 1986)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Ghềnh đá Giant’s Causeway của Anh là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1986.
 • Châu Âu: Vương quốc Anh – Công viên Hoàng Gia Studley ( 1986)
  Châu Âu: Vương quốc Anh – Công viên Hoàng Gia Studley ( 1986)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Công viên Hoàng Gia Studley ( bao gồm cả các phế tích của Tu viện Fountains) của Anh là Di sản văn hóa thế giới năm 1986.
 • Châu Âu: Vương quốc Anh – Các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ( 1986)
  Châu Âu: Vương quốc Anh – Các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ( 1986)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận các lâu đài và tường thành thời vua Edward I tại Gwynedd ở Gwynedd là Di sản văn hóa thế giới năm 1986.
 • Châu Á: Myanmar – Các thị quốc Pyu (2014)
  Châu Á: Myanmar – Các thị quốc Pyu (2014)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các thị quốc Pyu của Myanmar là Di sản văn hóa thế giới năm 2014.
 • Châu Á: Singapore – Vườn thực vật Singapore (2015)
  Châu Á: Singapore – Vườn thực vật Singapore (2015)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn thực vật hay còn gọi là Vườn bách thảo của Singapore là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
 • Châu Á: Qatar – Di chỉ khảo cổ Al Zubarah (2013)
  Châu Á: Qatar – Di chỉ khảo cổ Al Zubarah (2013)
  (Cinet-DSTG) – Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ khảo cổ Al Zubarah tại Qatar là Di sản văn hóa thế giới năm 2013.