• Kon Tum
    Kon Tum
    (Cinet) - Kon Tum là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, là đầu mối giao lưu kinh tế của vùng Duyên hải miền Trung và của cả nước. Đây còn là vùng đất của những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nhiều giá trị đã được thế giới và nhận loại công nhận.