• Nghệ An
    Nghệ An
    (Cinet)- Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trên tuyến giao lưu Bắc - Nam và đường xuyên Á Đông – Tây. Tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh kế trọng điểm.