• Hành trình Di sản: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
    Hành trình Di sản: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
    (Cinet) – Không chỉ là 1 trong số 7 di sản văn hóa và thiên nhiên được thế giới công nhận tại Việt nam. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng còn có hệ thống hang động tuyệt đẹp với con sông ngầm dài nhất thế giới.
  • Quảng Bình
    Quảng Bình
    (Cinet)- Quảng Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có các trục lộ lớn quốc gia chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh. Mặt khác, đây còn là một tỉnh ven biển, hướng ra biển trong phát triển, giao lưu kinh tế và có tiềm năng du lịch hết sức phong phú.