• Quảng Bình
    Quảng Bình
    (Cinet)- Quảng Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có các trục lộ lớn quốc gia chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh. Mặt khác, đây còn là một tỉnh ven biển, hướng ra biển trong phát triển, giao lưu kinh tế và có tiềm năng du lịch hết sức phong phú.