• Hành trình di sản: Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
    Hành trình di sản: Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
    (Cinet) – Không chỉ là một di sản thiên nhiên 2 lần được Unesco công nhận, Vịnh Hạ Long còn được bình chọn là một trong bảy kỳ quan thế giới mới.
  • Quảng Ninh
    Quảng Ninh
    (Cinet)- Quảng Ninh nằm trong dải hành lang biển lớn của Bắc Bộ. Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vừa thuộc vùng Duyên hải Bắc Bộ.