• Sóc Trăng
    Sóc Trăng
    (Cinet)- Sóc Trăng là một trong 13 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là một thành phố trẻ, đang thu hút nhiều sự đầu tư kinh tế.