• Sơn La
    Sơn La
    (Cinet)- Sơn La là tỉnh miền núi cao ở phía Tây Bắc. Nằm ở vị trí đầu nguồn của hai con sông lớn: sông Đà và sông Mã, đồng thời có vị trí địa lý, địa hình cao nguyên, Sơn La có nhiều điều kiện phát triển các ngành kinh tế, trong đó có du lịch.