• Yên Bái
    Yên Bái
    (Cinet)- Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Đây là cửa ngõ của miền Tây Bắc, là đầu mối giao thông giữa đông bắc và tây bắc, giữa cửa khẩu Lào Cai và Hà Nội. Tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.