• Sức hấp dẫn ẩm thực vùng đất Cảng
    Sức hấp dẫn ẩm thực vùng đất Cảng
    (Cinet)- Khác với nét thanh lịch, sang trọng chốn cung đình của ẩm thực Hà Nội, nét nhẹ nhàng tinh tế của ẩm thực xứ Huế, sức hấp dẫn của ẩm thực Hải Phòng chính nhờ quá trình tiếp biến văn hóa đã biết chắt lọc, giữ lại cho mình những hương vị ẩm thực đầy cá tính.