• Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
    Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
    (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
...