Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc

  • Số/ký hiệu: 2217/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 23/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 240616161828.pdf