Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Số/ký hiệu: 2222/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 270616161326.rar