Quyết định Về việc đón đoàn cán bộ Học viện Mỹ thuật quốc gia Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

  • Số/ký hiệu: 2243/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 27/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
  • Tập tin đính kèm: 300616092359.pdf