Quyết định Về việc tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Bồ Đào Nha

  • Số/ký hiệu: 2283/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 28/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 300616100212.pdf