Giấy phép Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • Số/ký hiệu: 2016/GP-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 11/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 180517084433.pdf