Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hàn Quốc vào biểu diễn tại Việt Nam

  • Số/ký hiệu: 1904/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 12/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 180517085043.pdf