Công văn V/v triển khai tổ chức các hoạt động Kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2017

  • Số/ký hiệu: 2033/BVHTTDL-HTQT
  • Ngày ban hành: 12/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 180517111641.pdf