Công văn V/v tu bổ, tôn tạo di tích Bộ Tư lệnh quân khu 5 tại di tích Khu Căn cứ Nước Oa, tỉnh Quảng Nam

  • Số/ký hiệu: 2048/BVHTTDL-DSVH
  • Ngày ban hành: 15/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
  • Tập tin đính kèm: 180517111755.pdf