Quyết định V/v Phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi - năm 2017” tại 02 khu vực miền Bắc và miền Nam

  • Số/ký hiệu: 1889/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 15/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 180517113610.pdf