Quyết định V/v cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện chưa kể” kỷ niệm127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

  • Số/ký hiệu: 1922/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 15/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
  • Tập tin đính kèm: 180517142957.pdf