Quyết định V/v tổ chức Triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam” tại Lào Cai

  • Số/ký hiệu: 1906/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 12/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 190517165539.pdf